Kiedy należy stosować przewierty horyzontalne?

Metoda wiercenia horyzontalnego jest dość innowacyjnym sposobem na przewiercenie poziomych otworów wewnątrz gruntu, bez konieczności stosowania tradycyjnych prac ziemnych. Dzięki tej metodzie możliwe jest efektywne i szybkie wykonanie przewiertu, co oczywiście ma też wpływ na redukcję kosztów realizowanej inwestycji.

Po co wierci się horyzontalnie?

Przewierty horyzontalne znajdują swoje zastosowanie głównie w trakcie wykonywania podłączeń do istniejących już sieci podziemnych. Dzięki temu nie ma potrzeby naruszania infrastruktury naziemnej, a całość prac ogranicza się wyłącznie do wywiercenia tunelu i jego późniejszej obróbki. Metodę tą stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy:

– nie ma możliwości naruszenia infrastruktury naziemnej, np. asfaltowych dróg, torów tramwajowych i kolejowych, a także rzek, ciągów wodnych itd.,
– prace naziemne wiązałyby się z nadmiernymi kosztami i bardzo długim czasem realizacji całej inwestycji,
– prace ograniczają się do konieczności wykonania przyłączy lub innych, wzdłużnych połączeń podziemnych.

Przewierty horyzontalne wykonuje się również po to, by zmniejszyć oddziaływanie prac ziemnych na środowisko naturalne.

Prace ziemne – charakterystyka

Zaletą przewiertów ziemnych jest możliwość wykonania otworów o bardzo zróżnicowanej średnicy. Króćce do przebijania tuneli mają tu najczęściej średnicę od 150 do 600 mm. Dzięki temu można za ich pomocą wiercić otwory pod instalacje elektryczne, ale też rury wodociągowe. Podczas wiercenia wprowadza się do tunelu specjalną rurę, która tymczasowo zabezpiecza przewiert.

Następnie – za pomocą specjalistycznego układu – wprowadza się w nią odpowiednią instalację (rury, kable, przewody itd.). Gdy już prace te zostaną zakończone, przewód ochronny zostaje wypchnięty poza otwór. Dzięki temu zrealizowana inwestycja jedynie w bardzo ograniczonym stopniu wpływa na środowisko naturalne.

Bieżące analizowanie wyników

W trakcie wykonywania przewiertów horyzontalnych, postęp i efekty realizowanych zadań można na bieżąco sprawdzać za pomocą specjalnych sond pomiarowych. Dzięki temu ekipa wykonująca przewiert, może – w razie potrzeby – dokonywać zmian w parametrach pracy maszyny i całego układu. W ten sposób realizacja wszystkich zadań odbywa się w sposób płynny.

Podsumowanie

W technologii przewiertów horyzontalnych najważniejsze jest to, że można je wykonywać bez konieczności ingerowania w grunty i we wszystko, co się na nich znajduje. Co więcej, dzięki szerokiemu spektrum średnic wiertła, można wykonywać przewierty o praktycznie dowolnym rozmiarze i zastosowaniu.